• Propofol och remifentanil (Ultiva)
  Induktion för hand med Propofol och Fentanyl. Underhållsanestesi med Ultiva och Propofol i pump.
 • Propofol och remifentanil (Ultiva)
  Induktion med Ultiva och Propofol i sprutpump. Underhållsanestesi med Ultiva och Propofol i pump.
 • Remifentanil (Ultiva) med Sevofluran
  Induktion för hand med Propofol och Fentanyl. Underhåll med Ultiva i pump och Sevofluran i inhalation
 • Remifentanil (Ultiva) med Sevofluran
  Induktion med Propofol för hand och Ultiva i sprutpump. Underhåll med Ultiva i pump och Sevofluran i inhalation
 • Remifentanil (Ultiva) med Desfluran (Suprane)
  Induktion med Propofol och Fentanyl för hand. Underhåll med Ultiva i pump och Desfluran i inhalation.
 • Remifentanil (Ultiva) med Desfluran (Suprane)
  Induktion med Propofol för hand och Ultiva i sprutpump. Underhåll med Ultiva i pump och Desfluran i inhalation.
 • Propofol med Alfentanil (Rapifen)
  Induktion för hand med Propofol och Fentanyl. Underhållsanestesi med Rapifen och Propofol i pump.
 • Propofol och Alfentanil (Rapifen)
  Induktion med Rapifen och Propofol i sprutpump. Underhållsanestesi med Rapifen och Propofol i pump.
 • Alfentanil (Rapifen) med Sevofluran
  Induktion för hand med Propofol och Fentanyl. Underhåll med Rapifen (alfentanil) i pump och Sevofluran i inhalation.
 • Alfentanil (Rapifen) med Sevofluran
  Induktion för hand med Propofol och Rapifen (alfentanil) i sprutpump. Underhåll med Rapifen (alfentanil) i pump och Sevofluran i inhalation.
 • Alfentanil (Rapifen) med Desfluran (Suprane)
  Induktion för hand med Propofol och Fentanyl. Underhåll med Rapifen (alfentanil) i pump och Desfluran i inhalation.
 • Alfentanil (Rapifen) med Desfluran (Suprane)
  Induktion för hand med Propofol och Rapifen (alfentanil) i sprutpump. Underhåll med Rapifen (alfentanil) i pump och Desfluran i inhalation.
 • Standardanestesi
  Induktion för hand med Propofol och Fentanyl. Underhåll med Fentanyl i v och Sevofluran i inhalation. Muskelrelaxantia v b.